погодженням з громадською радою навчального закладу. Головою конкурсної комісії р керівник закладу освіти або його заступник.

2.8. Додаткове конкурсне приймання, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

3. Проведення конкурсу

3.1. Керівництво школи самостійно визначає умови і .порядок проведення конкурсного приймання.

3.2. До участі у конкурсі не допускаються учні, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень.

3.3. Здобувані освіти 7,8-х,9-х класів, які навчались в ліцеї і мають середній рівень та достатній з І іноземної мови, II іноземної мови, історії України, української мови і літератури беруть участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах шляхом конкурсу табелів з даних предметів.

3.4. Результати конкурсу оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації.

4. Порядок зарахування

4.1. Здобувані освіти, які пройшли конкурс, зараховуються у ліцей наказом керівника закладу на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. При зарахуванні до Княгининівського ліцею перевагу мають діти з сільської місцевості ( у співвідношенні: сільська місцевість - 75%, міська - 25%); в тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти учасників та загиблих в АТО, діти переміщених осіб; діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків; у 9- 10(11) класи - перевага надається переможцям олімпіад з іноземних мов тощо.

Також перевагу при зарахуванні мають діти з Любешівського, Камінь- Каширського, Маневицького районів.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1.Директор освітнього закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. №367 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 р. за №564/32016 та Правил конкурсного приймання дітей до Княгининівського ліцею.